codal-coskun.pdf (200.58 kB)
Download file

Stokastik Aktör Bazlı Model Yardımıyla Sosyal Ağ Dinamiklerinin Belirlenmesi

Download (200.58 kB)
journal contribution
posted on 2019-01-13, 21:26 authored by Keziban Seçkin Codal, Erman Coşkun

Özet

Sosyal ağlar, insan ilişkilerinin söz konusu olduğu her alanda karşımıza çıkmaktadır. Aile içi ilişkilerin düzenlenmesinde akrabalık ağları, sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesinde arkadaşlık ağları, alıcı-satıcı etkileşiminde, tedarik zincirinin üyeleri arasında, yapısal rekabetin yaşandığı pazarlarda, firmalar düzeyinde işletmeler arasında bir anlaşma veya ittifak söz konusu olduğunda karşılaşılan iş ağları gibi birçok sosyal ağ yapısı bulunmaktadır. Sosyal ağlar doğaları gereği dinamik yapılardır ve farklı türde değişimlere sahne olurlar. Bireyler arasında kurulan bağlar zaman içerisinde güçlenerek gelişebilir veya bağlar zamanla çözülerek ilişki ansızın kesilebilir ve bitebilir. Aktör bazında yaşanan bu değişimler, aktörün ağdaki yapısal pozisyonunun ve diyadik özelliklerinin bir sonucu olarak düşünüldüğünde, farklı istatistiksel gösterimlerle ifade edilebilir. Çalışmada, ağda yaşanan değişimlerin matematiksel olarak gözlemlenmesi için stokastik aktör bazlı model kullanılmış ve bir arkadaşlık ağına ilişkin dinamikler tartışılarak, ağın yapısı irdelenmiştir.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey
Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018

Copyright: © 2018 IMISC Codal, Coşkun. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History