IMISC
Browse
ozdemir-kibar.pdf (291.91 kB)

Kariyer Yolculuğunda Akıllı Bir Adım

Download (291.91 kB)
journal contribution
posted on 2019-01-13, 17:26 authored by Yasemin Özdemir, Alpaslan Kibar

Özet

Birçok farklı faktörün etkisiyle yapılandırılan ve insan yaşamı ile entegre olmuş oldukça önemli bir süreç olan kariyerin başarılı bir şekilde yapılandırılması bu faktörlerin ve bu faktörler arasındaki etkileşimin doğru anlaşılıp yönetilmesine bağlıdır. Kişilik ve meslek ve ilişkili pozisyonlar arasında uyum sağlanması da bu açıdan oldukça önemlidir. Bir Devlet Üniversitesi öğrencilerinin kendilerini tanımalarına katkı sağlamak için “Beş Faktör Kişilik Envanteri”nin uygulanması ve iş ilanlarında yer alan niteliklerin bu kişilik özellikleriyle ilişkisinin ortaya konması için teknolojik bir alt yapıdan yararlanılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile öğrencilerin kendilerini daha nesnel bir şekilde tanımalarına katkı sağlamak, kendi özelliklerinin iş hayatında kendi bölümleri ile ilgili hangi pozisyonlar için daha uygun olduğunun farkına varmalarını ve mezuniyet sonrasında iş yaşamına en uygun pozisyondan başlamalarını sağlayacak bir plan yapmaları çabalarını teknoloji ile desteklenmek amaçlanmaktadır. Böylece daha fazla öğrencinin kariyerlerinde akıllı bir adım atmaları için bilgi sistemlerinin olanaklarından da faydalanılacaktır.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey
Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018

Copyright: © 2018 IMISC Özdemir, Kibar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History

Usage metrics

  IMISC

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC