IMISC
Browse
karagoz-et-al.pdf (13.78 MB)

İnteraktif Memnuniyet Değerlendirme Sistemi: Mobil Kampüs

Download (13.78 MB)
journal contribution
posted on 2019-01-12, 09:21 authored by Emre Karagöz, Cem Yıldız, Vahap Tecim

Özet

Bir üniversite içerisinde süregelen idari ve akademik işlemlerin sağlıklı şekilde ilerlediğinin tespiti, öğrencilerin durum hakkında yapmış oldukları değerlendirmelerin sonucuna bağlı olarak tespit edilebilmektedir. Bu tip memnuniyet değerlendirme süreçlerinin ölçülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri anket ile veri toplama yöntemidir. Verilerin toplanması, analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi bu sürecin adımlarıdır. Bu değerlendirme aşamasında, araştırılan konu ile ilgili birtakım iyileştirmelerin neler olacağı ve bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği, yöneticilerin cevap aradığı sorulardır. Verilerin kullanıcılardan toplanarak birtakım analizlerde girdi olarak kullanılması ve bu analiz sonuçlarına göre yöneticilere kararlarında destek sağlayacak yapının oluşturulması, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda fiziksel ve yazılımsal olarak bir sistem tasarlanmış ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kampüsünde kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bu çalışma, gelişen teknolojik ilerlemeye uygun olarak kampüslerdeki memnuniyet durumunun belirlenmesi ve ilgililere bu durumu, bulunan lokasyona göre anlık olarak iletilerek daha iyi bir yönetim sürecinin inşa edilmesi üzerine gerçekleştirilmiştir.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey
Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018

Copyright: © 2018 IMISC Karagöz et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History

Usage metrics

  IMISC

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC