IMISC
Browse
ozcelik-et-al.pdf (362.17 kB)

Bir İmalat İşletmesi için Endüstri 4.0 (Dijital) Olgunluk Seviyesi Belirleme Uygulaması

Download (362.17 kB)
journal contribution
posted on 2019-01-12, 21:15 authored by Tijen Över Özçelik, Alptekin Erkollar, Halil İbrahim Cebeci

Özet

Bu çalışmada pilot bir uygulama olarak Sakarya ilinde makine imalatı gerçekleştiren bir işletmenin dijital olgunluğunun ölçülmesi, bunun yanı sıra işletmenin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle literatürden hareketle dijitalleşme endeksi ölçümlerinde göz önünde bulundurulan dokuz ölçüt ele alınarak bu ölçütlerin etki bileşenlerini yansıtacak şekilde sorular hazırlanmıştır. Ölçütlerin dijitalleşme endeksi bakımından etkililerinin farklı olduğu/olabileceği kabul edilerek her bir ölçüt uzmanlarla Analitik Hiyerarşi Prosesinden faydalanılarak ağırlıklandırılmış ve bu ağırlıklar bağlı olduğu ölçüt için hazırlanan her bir soru ile çarpılarak her bir sorununda ağırlığı belirlenmiştir. İşletmedeki uzmanlara uygulanan anket sonuçları değerlendirilerek işletmenin dijitalleşme endeksi 2,73 olarak hesaplanmış ve endeks değerine göre işletme 5 seviyeli olgunluk modeli kullanılarak yaklaşık olarak 3. seviye olarak belirlenmiştir.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey
Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018

Copyright: © 2018 IMISC Özçelik et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History

Usage metrics

  IMISC

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC