IMISC
Browse
oral-et-al.pdf (1.05 MB)

Topsis, Moora ve Copras Tekniklerine Dayalı Etkin Sunucu Yönlendirme Sistemi: Mobil Uygulama

Download (1.05 MB)
journal contribution
posted on 2019-01-12, 09:17 authored by Lütfiye Özge Oral, Emre Karagöz, Vahap Tecim, Ahmet Volkan Ergül

Özet

20. yüzyıl sonlarından itibaren internet ve bilgisayar tabanlı eğitim sistemlerinin popülerliği artmaktadır. Bu durum eğitim materyallerinin kullanımındaki hızlı gelişimi beraberinde getirmektedir. Özellikle öğrenim yönetim sistemleri bugün birçok teknolojik aracın ve yöntemin kullanımına açık hale gelmiştir. Ancak eğitmen ve öğrenciler açısından eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesinde olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Özellikle yoğun kullanıcı girişlerinin olduğu durumlarda problemler yaşanmaktadır. Bu çalışma, öğrencilerin sınavlar gibi anlık olarak birçok kullanıcının istemde bulunduğu zamanlarda, sunucu içerisindeki yoğunluğu optimize etmek üzerine gerçekleştirilmiştir. Linux tabanlı fiziksel bir sunucu içerisinde 4 adet sanal sunucu oluşturulmuş ve herbir sunucuya aynı öğrenim yönetim sistemi kurulmuştur. Gelen istemcilerin bu 4 sanal sunucuya yönlendirilmesi sağlanmıştır. Bu yönlendirmeyi yaparken, çok kriterli karar verme tekniklerinden COPRAS, MOORA ve TOPSIS yöntemlerinden yararlanan bir arayüz inşa edilmiştir. Yönetici, bu 3 yöntemden herhangi birini seçerek dağıtım işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Karar kriterleri olarak sunucunun bellek kullanımı, CPU kullanımı ve sunucu içerisinde anlık kişi sayısı seçilmiştir. Mobil uygulama oluşturulurken PHP, Javascript, HTML5, JAVA, CSS programlama dilleri kullanılmıştır. Veritabanı olarak MySQL seçilmiştir. Önerilen bu yöntemle anlık kullanıcı yoğunluklarının ortaya çıkardığı dezavantajlı durumlar giderilmiş olacaktır.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey

Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018
Copyright: © 2018 IMISC Oral et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History

Usage metrics

  IMISC

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC