pelitli-et-al.pdf (289.61 kB)
Download file

Karar Verme Yöntemleri ARAS ve TOPSIS ile Besin Tercihlerine Yönelik WEB Tabanlı Uygulama

Download (289.61 kB)
journal contribution
posted on 2019-01-12, 09:28 authored by Tolga Pelitli, Emre Karagöz, Demet Özbek, Kaan Yaralıoğlu

Özet

Günümüz insanı günlük yaşam koşuşturmasında, nasıl sağlıklı olarak beslenmesi gerektiğine yeterli önemi verememektedir. Her geçen gün kötü beslenmeye dayalı bazı rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme kronik yapıdaki hastalıklar da dahil olmak üzere birçok rahatsızlığın giderilmesinde, etkisinin azaltılmasında ya da önüne geçilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Bu çalışma, insanların web tabanlı bir program kullanarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden ARAS ve TOPSIS ile besin tercih kararlarına destek sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. İnsanların olumsuz besin tercihlerinin değiştirilmesi ve daha sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeleri amaçlanmış olup, insanların besin değerleriyle ilgili bilgilerini arttırıp anlayabilme hakkındaki farkındalık düzeylerini olumlu yönde etkileyebilmek ve yaşam standartlarını arttırabilmek için farklı bir bakış açısına sahip olma gerekliliğini ortaya koymak, çalışmanın en önemli yönünü ortaya koymaktadır.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey

Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018
Copyright: © 2018 IMISC Pelitli et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History