IMISC
Browse
DIJITAL DONUSUMUN ISTIHDAMA ETKISI - MESLEKI ACIDAN FIRSATLAR VE TEHDITLER_Camera Ready.pdf (453.09 kB)

Dijital Dönüşümün İstihdama Etkisi: Mesleki Açıdan Fırsatlar ve Tehditler

Download (453.09 kB)
Version 2 2019-01-22, 14:05
Version 1 2019-01-13, 21:44
journal contribution
posted on 2019-01-22, 14:05 authored by Ebru Gökalp, Mert Onuralp Gökalp, Selin Çoban, P. Erhan Eren

Özet

Dijital dönüşümün, rutin işlemlerin otomatize edilmesi ile birlikte bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda yok olmasına neden olması, birçok sektörde istihdamın azalması, aynı zamanda oluşacak yeni ihtiyaçlar nedeni ile yeni meslekler ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına yol açması öngörülmektedir. Beden gücü kullanılarak düşük gelir elde eden bir işgücü yapısı yerine, nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşması söz konusudur. Bu çalışma kapsamında, dijital dönüşümün istihdama etkisi, yok olacak ve yeni oluşacak meslekler ile yeni çalışma alanları incelenmiştir.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey
Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018

Copyright: © 2018 IMISC Gökalp et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History

Usage metrics

  IMISC

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC