IMISC
Browse
gokalp-et-al.pdf (620.74 kB)

Büyük Veri Çağında İşletmelerde Veri Bilimi

Download (620.74 kB)
journal contribution
posted on 2019-01-05, 06:44 authored by Mert Onuralp Gökalp, Kerem Kayabay, Selin Çoban, Yücelen Bahadır Yandık, P. Erhan Eren

Abstract

İçinde bulunduğumuz büyük veri çağında bilgi teknolojisi servislerinden ve nesnelerin interneti kaynaklarından üretilen veri miktarındaki üstel artış ile birlikte şirketlerin veriden elde edebileceği fayda da her geçen gün hızla artmaktadır. Ancak bu mevcut verileri etkin şekilde kullanmak, stratejik üstünlük elde etmek ve kendi iş süreçlerini iyileştirmek isteyen kuruluşların büyük veri ve veri biliminden elde edebilecekleri faydaları doğru tanımlamaları ve şirketlerini bu doğrultuda veri odaklı yönetime hazır hale getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında, büyük veri ve veri biliminin tanımı, mevcut durumu ve işletmelerin büyük veri çağında veri bilimini iş süreçlerine dahil ederken karşılaşacakları zorluklar incelenmiştir.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey
Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018

Copyright: © 2018 IMISC Gökalp et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History

Usage metrics

  IMISC

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC