Turan-et-al.pdf (246.71 kB)
Download file

Bakış Takibi ile E-Öğrenme Materyalinde Konu Odağı ve Öğrenci Bakış Reflekslerinin İlgisini Değerlendirme

Download (246.71 kB)
journal contribution
posted on 2018-12-15, 21:25 authored by Cem Turan, Zerrin Ayvaz Reis, Sevinç Gülseçen

Abstract

Öğrenme süreçlerinin önemli belirleyenlerinin başında; öğrenenin bu sürece verdiği doğal tepkiler yer almaktadır. Bu tepkileri değerlendirmeden tasarlanacak uzaktan öğretim teknolojileri, öğrenciye yönelik bir dayatma olarak görülebilir. Bir insan olarak öğrenen tarafındaki öğrencinin doğal refleksleri, öğretim sürecinin başarımı hakkında önemli ipuçları veren, başlı başına genel amaçlı bir dildir (general purpose language) (Oben & Brône, 2012). Bu dilin özellikle e-öğrenme süreçlerine dâhil edilmesi gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte insanın bu doğal reflekslerini tespit ve ölçme imkânları artmaktadır. İnsan bakış odağının, günümüz bilgisayarlarının standart donanımı haline gelmiş basit bir web kamerası ile takibi (eye gazing tracking) konusundaki çalışmalar, bu konunun e-öğrenme süreçlerinde öğrenci reflekslerini anında değerlendirebilme olasılığı, çalışmanın temel motivasyon noktasıdır. Bu çalışma, yakın geçmişe kadar ancak laboratuvar ortamlarında ölçülebilen bazı doğal insan reflekslerinin günümüzde sıradan bir bilgisayar sistemiyle de gerçekleştirilebileceğine bir örnek sunmayı amaçlamaktadır.


Editor: H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey
Received: August 19, 2018, Accepted: October 18, 2018, Published: November 10, 2018

Copyright: © 2018 IMISC Turan et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

History

Usage metrics

Licence

Exports